Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 października 2012

Projekt Tomu 2 Strategii – Diagnoza obecnego stanu Chojnic i tendencji zmian w mieście na tle uwarunkowań zewnętrznych

W zakładce „Dokumenty do pobrania” prezentujemy projekt Tomu 2 ,,Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020”, tj. ,,Diagnozę obecnego stanu Chojnic i tendencji zmian w mieście na tle uwarunkowań zewnętrznych”.

Do tej wersji projektu Urząd Miejski w Chojnicach sformułował szereg uwag i opinii, które przekazane zostały Zespołowi Wykonawczemu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Marka Dutkowskiego. Uwagi te podlegają obecnie merytorycznej analizie i po uwzględnieniu zostaną wprowadzone do ostatecznego projektu Diagnozy.

Obecnie prezentowana robocza wersja będzie również przedmiotem kolejnego posiedzenia obrad Rady Strategii w dniu 6.11.2012 r.

Prosimy o zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem oraz przekazanie ewentualnych uwag i opinii w terminie do dnia 31.10.2012 r. na adres e-mail: [email protected], bądź pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Chojnicach
Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020