Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 marca 2017

Dalsze uzgodnienia z konserwatorem zabytków w sprawie dworcowych nieruchomości

Nieruchomości przy ul. Nad Dworcem nr 10 i 12 nie zostaną objęte planem ochrony, przygotowywanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tak wynika z pisma przekazanego do Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Wedle tych ustaleń, także inne wcześniejsze ustne uzgodnienia dotyczące rozbiórek z p. konserwator Agnieszką Kowalską zostaną uwzględnione w projekcie. – W żaden sposób ta deklaracja nie ograniczy naszej inwestycji – komentuje burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. – Ponowimy zatem spotkanie z projektantem i wizję lokalną na dworcu. Wspomniane wyburzenie budynków przy ul. Nad Dworcem zostało zaplanowane aby na tym miejscu zlokalizować dworzec autobusowy. – Powrócimy także do dyskusji nad koniecznością ochrony konserwatorskiej budynku noclegowni – mówi dalej burmistrz. Zdaniem burmistrza Chojnic, ze względu na stan techniczny tego obiektu rozbiórka będzie wskazana. Tym bardziej, iż zgodnie z koncepcją zagospodarowana przestrzeni dworca, w tym miejscu został zaplanowany parking dla samochodów.

Budynek dworca w Chojnicach

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego