Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 kwietnia 2023

Chojnicki Klub Seniora

Gmina Miejska Chojnice jest partnerem Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” – głównego beneficjenta realizującego projekt „Chojnicki Klub Seniora”.Nr Projektu: RPPM.06.02.02-22-0029/22-01 Okres realizacji: 2022-08-01 – 2023-10-31.

Projekt ma na celu poprawę sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz wzrost umiejętności i wiedzy opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w zakresie opieki nad nimi.

Projekt zakłada gotowość instytucjonalną do świadczenia usług w ramach Chojnickiego Klubu Seniora w okresie do 28.02.2025 roku w zakresie świadczenia opieki dla osób niesamodzielnych w zakresie pobytu i opieki uczestników klubu seniora obejmującej zajęcia integracyjne, kulturalne i rekreacyjne.

Limit miejsc 10 osób

Wymiar wsparcia: 3 x tygodniowo

Adres klubu: Chojnice, ul. Wysoka 3 Kontakt: Adam Rogala: 504-100-091, [email protected], www.lgrmorenka.pl

W kategorii: Aktualności