Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 kwietnia 2023

Biuletyn Miejski – zachęcamy do lektury

Trwa kolportaż pierwszego, bezpłatnego Biuletynu Miejskiego wydanego przez Urząd Miejski w Chojnicach. W ciągu najbliższych dni zostanie dostarczony do pozostałych mieszkańców.

Biuletyn ukazał się w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.miastochojnice.pl w zakładce Biuletyn. Na 20 stronach pisma można znaleźć przede wszystkim informacje dotyczące inwestycji miejskich realizowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat, ale również programów „Stop dla SMOGU” i „Czyste Powietrze” oraz miejskiej aplikacji mobilnej !go Chojnice. Będzie ukazywał się cyklicznie raz w roku.

Zapraszamy do lektury!

W kategorii: Aktualności