Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 lipca 2009

Główni wykonawcy projektu

Realizację inwestycji poprzedziły procedury przetargowe, które Urząd Miejski w Chojnicach przeprowadził od kwietnia do lipca 2009 r. Skutkowały one wyłonieniem podmiotów zaangażowanych w realizację i nadzór nad robotami budowlanymi.
Ostatecznie umowy na realizację inwestycji podpisano z:

  • Firmą BETPOL Spółka Akcyjna z Bydgoszczy – Wykonawcą Robót Budowlanych, na kwotę 12.548.198,80 zł. brutto,
  • Konsorcjum Firm:
    Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycyjnej Sp. zo.o. z Bydgoszczy,
    Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO-INVEST S.A. ze Szczecina
    i Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. zo.o. z Człuchowa – pełniącymi funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na kwotę 135.542,00 zł. brutto,
  • Firmą TEBODIN SAP-PROJEKT Sp. zo.o. – pełniącym funkcję Nadzoru autorskiego, na kwotę 111.227,40 zł. brutto,
  • Firmą STANDRUK z Chojnic – wykonawcą Promocji Projektu, na kwotę 56.486,00 zł. brutto.

W wyniku realizacji procedur przetargowych ostateczny koszt projektu ukształtował się na poziomie ok. 14 mln zł., w związku z czym przyznane dofinansowanie unijne w kwocie 10 mln zł. wyniosło niemalże 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Koszty kwalifikowalne projektu oszacowano na poziomie 13,37 mln zł.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad