Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 lipca 2009

Zakres inwestycji

Realizowany projekt unijny obejmuje przebudowę 3 fragmentów drogi nr 22 wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

  • Etap Ib obejmujący przebudowę ul. Sukienników wraz z realizacją Etapu 1a – budowy Zjazdu z ul. Sukienników w ul. Parkową
  • Etap II obejmujący budowę Parkingu na terenie Parku 1000-lecia wraz z odcinkiem ul. Parkowej
  • Etap III polegający na przebudowie ul. Gdańskiej.

Budowa zjazdu z ul. Sukienników w ul. Parkową (etap Ia) została zrealizowana od lipca do października 2008 r. czyli przed datą podpisania umowy o współfinansowaniu unijnym. Zakres tego fragmentu inwestycji przewidziano do realizacji w ramach projektu pt. ,,Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad”, w związku z czym jego ostateczny koszt wynoszący niecałe 360.000 zł., włączono do refundacji z budżetu Unii Europejskiej. Realizację tego etapu powierzono firmie ,,POL-DRÓG Chojnice” Sp. z o.o. z Chojnic w wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego. Wybudowano jezdnię bitumiczną o łącznej pow. 396,7 m2 i długości 44,5 mb oraz chodnik o łącznej pow. 150,3 m2.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad