Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 października 2023

Spotkanie konsultacyjne projektu „Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice”

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice”, które odbędzie się w środę 25 października o godzinie 17.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Stary Rynek 1, I piętro, sala nr 408.

Celem konsultowanego projektu będzie zwiększenie odporności zurbanizowanego terenu miejskiego na negatywne skutki zmian klimatu oraz zatrzymanie wody w miejscu opadu poprzez naturalna i małą retencję oraz rozwój błękitno-zielonej infrastruktury. Zakładanym efektem jego realizacji będzie możliwość wczesnego reagowania na zagrożenia naturalne oraz zabezpieczenie obszarów miejskich przed powodzią i suszą. W trakcie spotkania konsultacyjnego dyskutowane będą proponowane rozwiązania projektowe służące osiągnięciu założonego celu.

Spotkanie ma charakter otwarty. Nie są wymagane zgłoszenia. W przypadku chęci udziału w spotkaniu osób z różnymi niepełnosprawnościami, prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 52 3971800 wew. 26 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach) lub e-mail: [email protected].

W kategorii: Aktualności