Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Dom mieszkalny – obecnie Hotel, ul. Dworcowa 30

Dom mieszkalny – obecnie Hotel, ul. Dworcowa 30 (Fotografia z pocz. XX w.)

Dom mieszkalny – obecnie Hotel, ul. Dworcowa 30 (Fotografia z pocz. XX w.)

Budynek wzniesiony na przełomie XIX/XX w. użytkowany, jako dom mieszkalny i hotel. W fasadzie frontowej zachował formy historyzujące, nawiązujące do klasycyzmu. Frontową elewację budynku ozdabiają m.in. ryzality, pilastry, gzymsy, fryzy, bonie, płyciny podokienne imitujące balustradki oraz kute balkony w formie koszy.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

A residential house – currently a Hotel, 30 Dworcowa Street

The building was built in the late XIX/XX century as a residence building used ,with breaks, as a hotel. The front façade has retained the form of historicizing, referring to classicism. The front facade of the building is decorated ,among others, by projections (risalits), pilasters, cornices, friezes, rustication, balustrade panels imitating small balustrades and wrought iron balconies in the form of baskets.

Das Wohngebäude – heute ein Hotel, Dworcowa-Strasse 30

Das Gebäude wurde um die Wende des 19./20. Jahrhunderts als ein Wohnhaus erbaut. Von Zeit zu Zeit funktionierte es als Hotel. In der Vorderfassade sind die geschichtlichen, an Klassizismus anknűpfende Formen erhalten geblieben. Die Vorderfassade des Gebäudes wird durch z.B. Risalite, Pilaster, Gesims, Friesen, Bossen, Balustraden imitierende Fensterfűllungen und geschmiedete Balkone in Korbform verziert.

W kategorii: Zabytki