Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Bazylika pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela

Bazylika pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela (Fotografia z 1918 r.)

Bazylika pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela (Fotografia z 1918 r.)

Kościół wybudowany w latach 1340-1360, w stylu gotyku nadwiślańskiego. Kilkakrotnie niszczony, okradany i nawiedzany przez pożary przetrwał do dzisiaj stając się wizytówką miasta. Ojciec św. Jan Paweł II podniósł 11 marca 1993 roku kościół do godności bazyliki mniejszej. Z dawnego wystroju zachowała się wmurowana w ścianę pd. nawy płyta nagrobna z 1625 r. Jana Doręgowskiego.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

Basilica dedicated to the Beheading of St. John the Baptist (Bazylika pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela)

The church was built between 1340-1360 in the Vistula Gothic style. It was destroyed on several occasions , robbed and affected by fires but it survived until today, becoming the landmark of the city.The Holy Father, Pope John Paul II elevated the church to the rank of minor basilica  on March 11, 1993. The tombstone of  Jan Doręgowski from 1625, set in the wall of the nave, had survived as the original décor.

Basilika „Die Enthauptung des Hl. Johannes des Täufers”

Die Kirche wurde in den Jahren zwischen 1340 und 1360 im Stil der Weichsel-Gotik erbaut, mehrfach zerstört, bestohlen und durch Brand heimgesucht. Sie űberdauerte bis heute und ist jetzt die Visitenkarte der Stadt. Der Papst Johannes Paul der Zweite erhob die Kirche zur Basilica minor. Aus der ehemaligen Ausstattung ist eine, in die Wand eingemauerte, Grabtafel von Jan Doregowski aus dem Jahr 1625 erhalten geblieben.

W kategorii: Zabytki