Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Dawny Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP przy klasztorze oo. augustianów, obecnie zespół szkół katolickich.

Dawny Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP przy klasztorze oo. augustianów, obecnie zespół szkół katolickich

Dawny Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP przy klasztorze oo. augustianów, obecnie zespół szkół katolickich (Fotografia z pocz. XX w.)

Kościół znajdował się w zespole zabudowań klasztornych, położonych nad Jeziorem Klasztornym (Zakonnym).  Pierwszy kościół został zbudowany w II poł. XIV w., w latach 1518-1527. Pod wpływem nauk Lutra zakonnicy opuścili klasztor, który został zniszczony i rozebrany. Po 1620r. Augustianie powrócili do Chojnic i kościół został częściowo odbudowany. W 1712 r. zburzono stary kościół i zbudowano nowy barokowy. Na początku XIX w. kościół został przebudowany i pozbawiony barokowego hełmu wieży, a od 1991 r. w obiekcie działa zespół szkół katolickich.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

Former Church dedicated to  the Assumption of the Blessed Virgin Mary at the Augustinians Monastery, currently a Group of Catholic schools.

The church was in a group of monastery buildings, located at Monastic (Teutonic)  Klasztorne (Zakonne) Lake. The first church was built in the second half of the XVI century, in the years 1518-1527.Under the influence of Luther’s teachings the monks left the monastery, which was destroyed and demolished.After 1620 the Augustinians returned to Chojnice and church was partly rebuilt. In 1712, the old church was demolished and it was  built the new one, Baroque. At the beginning of the XIX century the church was converted and deprived of the baroque helmet of the tower, and since 1991 there has been a team of Catholic schools in the object.

Ehemalige Mariä-Himmelfahrt-Kirche am Augustinerkloster, heutzutage ein katholischer Schulkomplex

Die Kirche befand sich im Klosterbaukomplex, am Klostersee (Ordenssee). Die erste Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, in den Jahren von 1518 bis 1527, erbaut. Nachdem die Ordensbrűder das Kloster unter dem Einfluss von Luther verlassen hatten, wurde sie zerstört und abgebaut. Nach dem Jahr 1620 kamen die Augustiner nach Konitz zurűck und die Kirche wurde teilweise wiederaufgebaut. 1712 wurde die Altkirche abgebrochen und es wurde eine neue Barockkirche erbaut. Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Kirche umgebaut und der Barockturmhelm wurde beseitigt. Seit 1991 ist hier ein katholisches Schulkomplex tätig.

W kategorii: Zabytki