Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 grudnia 2005

Rozstrzygnięcie czterech przetargów

W ramach Projektu rozstrzygnięto cztery przetargi wyłaniając wykonawców na przeprowadzenie:

  • Robót budowlanych – ogłoszenie 14.04.2005; rozstrzygnięcie 14.09.2005; wykonawca Konsorcjum „WYSOCCY”, Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki, Sp. Jawna Chojnice, „Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego” Sp. z o.o. Ostrołęka;
  • Inżynier projektu/Nadzór inżynierski – ogłoszenie 02.08.2005; rozstrzygnięcie 06.09.2005; Inżynier Projektu „KORDBUD” Sp. z o.o. Koordynacja i Nadzór Procesu Inwestycyjnego Bydgoszcz; nadzór inżynierski pełni mgr inż. Mirosław Kubiszewski;
  • Promocja projektu – ogłoszenie 18.07.2005; rozstrzygnięcie 2.08.2005; wykonawca Stanisław Wera P.U.H. Zakład Poligraficzny „STANDRUK” Chojnice;
  • Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w Chojnicach – ogłoszenie 19.05.2005; rozstrzygnięcie 26.07.2005; wykonawca IMPEL SECURITY TECHNOLOGIES Sp. Z o.o. Wrocław;

W kategorii: Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach