Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Brama Człuchowska

Brama Człuchowska (Fotografia z 1907 r.)

Brama Człuchowska (Fotografia z 1907 r.)

Jedna z trzech bram wjazdowych do miasta, niekiedy nazywana także Kamienną. Zbudowana w XIV w., przebudowywana w XVI i u schyłku XIX w.  Po utraceniu znaczenia militarnego, od ok. 1618 r. do końca XIX w.  wykorzystywana, jako więzienie dla osób posiadających miejskie obywatelstwo, a następnie, do ok. 1940 r., jako dzwonnica kościołów protestanckich św. Ducha i św. Trójcy.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

Człuchowska Gate

One of the three gateways to the town, sometimes called the Stony Gate. It was built in the fourteenth century, rebuilt in the sixteenth and in the late nineteenth century. After losing the military importance, from about 1618 until the end of the nineteenth century, it was used as the prison for those with urban citizenship and then, to about 1940, as the bell tower of the  Holy Spirit, and the Holy Trinity Protestant churches.

Das Czluchowska-Tor (Schlochauer Tor)

Eins von drei Einfahrtstoren in die Innenstadt, manchmal auch Steintor genannt. Es wurde im 14. Jahrhundert erbaut und im 16. Jahrhundert und am Ende des 19. Jahrhunderts umgebaut. Nachdem sie ihre militärische Bedeutung verloren hatte, wurde sie von ungefähr 1618 bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als Gefängnis fűr Stadtangehörige genutzt. Danach wurde sie bis zum ungefähr Jahr 1940 als Glockenturm der protestantischen Heiligen-Geist-Kirche und der Dreifaltigkeitskirche genutzt.

W kategorii: Zabytki