Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 marca 2017

Negocjacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie dworca

W toku przygotowań do realizacji inwestycji „Utworzenie transportowego węzła integracyjnego wraz ze ścieżkami rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie MOF Chojnice – Człuchów” pojawiły się zmiany w uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku. Wedle planów konserwatora, cały kompleks budynków dworca  miał być wpisany do rejestru zabytków. W tym także domy mieszkalne zlokalizowane przy ul. Nad Dworcem. Dwa z nich zostały już wykupione przez Gminę Miejską Chojnice na rzecz budowy autobusowej części węzła transportowego.

– Zareagowaliśmy szybko i pojechaliśmy do Gdańska wraz z reprezentantami spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – relacjonuje burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. – Spotkaliśmy się z zastępcą pani konserwator i są pierwsze efekty uzgodnień, wykupione budynki koło dworca będą wyłączone z obszaru chronionego.

Budynek dworca w Chojnicach

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego