Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 marca 2010

Opis postępów przebudowy w marcu 2010 r.

Wykonawca wszedł ponownie na plac budowy. Roboty rozpoczęły się od zamknięcia dla ruchu zjazdu w ul. Kościuszki, co nastąpiło dnia 15.03.2010r. Pracownicy firmy Betpol S.A. przystąpili w pierwszej kolejności do rozbiórki nawierzchni, a następnie do przebudowy całego zjazdu w ul. Kościuszki.

Ruszyły prace związane z przygotowaniem koryta pod budowę nowego ciągu pieszo – rowerowego na zieleńcu przy Pl. Niepodległości, w sąsiedztwie Pomnika Chrystusa Króla.

W miejscu tym wykopano stary kamienny słup pełniący niegdyś funkcję drogowskazu. Znalezisko zostało przebadane przez nadzór archeologiczny. Słup ustawiono
w sąsiedztwie nowopowstającego chodnika, obok miejsca, w którym został znaleziony.

Ułożono chodnik i ścieżkę rowerową po stronie budynku należącego do PWSH ,,Pomerania”, stanowiący jak dotąd jeden z głównych szlaków pieszych w mieście.
Wznowiono również roboty przy przebudowie zjazdu w ul. Wysoką, układając pierwsze warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego.

Realizowano roboty budowlane w zakresie etapu III – ul. Gdańskiej, gdzie pomiędzy ul. Kasztanową a Tucholską układano nowy ciąg pieszo-rowerowy.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad