Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 listopada 2021

Chojnicko – Człuchowski pakt o wzajemnej współpracy

Dostrzegając naturalne uwarunkowania przestrzenne i tendencje rozwojowe swoich gmin, w dniu 23 maja 2001 roku Przewodniczący Zarządu Miasta Chojnice, Przewodniczący Zarządu Miasta Człuchów, Przewodniczący Zarządu Gminy Człuchów oraz Przewodniczący Zarządu Gminy Chojnice podpisali protokół uzgodnień w sprawie paktu o wzajemnej współpracy w celu:

 • rozwoju aglomeracji chojnicko-człuchowskiej,
 • współtworzenia miejsc pracy w gminach wiejskich i miejskich Człuchowa i Chojnic,
 • ochrony istniejących miejsc pracy.

Strony paktu zamierzają zjednoczyć się i aktywnie współdziałać w celu ułatwiania wzrostu gospodarczego obszaru położonego pomiędzy zurbanizowanymi terenami miast Człuchów i Chojnice oraz innych przyległych terenów. Oczekiwanymi przez samorządy efektami współpracy są:

 • wzrost przemysłu, usług ponadlokalnych i handlu,
 • rozwój rolnictwa,
 • poprawa dostępu do oświaty, szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego,
 • rozwój turystyki.

Kierując się dobrem swoich obywateli, za podstawowy miernik rozwoju gospodarczego przyjmuje się przyrost zatrudnienia. Współpraca odbywać się będzie między innymi w dziedzinach:

 • planowania i gospodarowania przestrzenią,
 • koordynacji inwestycji,
 • informacji i promocji,
 • pozyskiwania korzyści z zewnątrz.

Podstawowym środkiem do osiągnięcia celu ustala się wykorzystanie faktu położenia przy drodze krajowej nr 22, a w tym:

 • działania na rzecz połączenia drogi nr 22 ze wschodnimi krajami nadbałtyckimi,
 • poprawę bezpieczeństwa na odcinku drogi pomiędzy Chojnicami i Człuchowem w szczególności poprzez jej poszerzenie,
 • tworzenie możliwości bezpośredniego skomunikowania drogi z terenami w otoczeniu drogi,
 • popieranie inwestycji i działalności gospodarczej związanych z czerpaniem korzyści z tranzytowego ruchu drogowego,
 • poprawę komunikacji publicznej na odcinku Chojnice – Człuchów.

Na zdjęciu znajdują się strony paktu chojnicko - człuchowskiego (od lewej: burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, wójt gminy Człuchów Adam Marciniak, burmistrz Człuchowa Zdzisław Piskorski)
Strony paktu chojnicko-człuchowskiego (od lewej: burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, wójt gminy Człuchów Adam Marciniak, burmistrz Człuchowa Zdzisław Piskorski).

W kategorii: Gospodarka