Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 listopada 2021

Preferencje dla inwestorów

Wychodząc naprzeciw aktywności przedsiębiorców do podejmowania, kontynuowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz mając na względzie interes społeczny, jakim jest tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Chojnic, funkcjonuje pakiet uchwał pod nazwą „Chojnickie preferencje dla przemysłu, handlu i usług”. Uchwały te sprzyjają aktywnym przedsiębiorcom prowadzącym i podejmującym działalność na terenie naszego miasta, tworząc nowe miejsca pracy.

Pakiet uchwał pod nazwą „Chojnickie preferencje dla przemysłu, handlu i usług” tworzą:

 1. Uchwała Nr XIII/185/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 1999r. w sprawie częściowych zwolnień podatkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Uchwała Nr XI/155/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 września 1999 r. w sprawie obniżania czynszów dzierżawnych za grunt Gminy Miejskiej Chojnice.
 3. Uchwała Nr XI/154/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 września 1999 r. w sprawie rozkładania na raty zapłaty za nieruchomości.
 4. Uchwała Nr XI/153/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 września 1999 r. w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 5. Uchwała Nr XIV/193/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 6. Uchwała Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 7. Uchwała Nr XVI/163/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

Ponadto miasto Chojnice oferuje swoim mieszkańcom możliwości uzyskania wielu ulg i zwolnień m.in. w podatku od nieruchomości w celu poprawy estetyki nieruchomości położonych w obrębie strefy konserwatorskiej A i B. Możliwości uzyskania tych, jak i innych ulg warunkuje spełnienie wymogów określonych w poniższych przepisach:

 1. Uchwała Nr XIV/193/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 2. Uchwała Nr XIX/265/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
 3. Uchwała Nr VIII/98/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 4. Uchwała Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 5. Uchwała Nr XVI/163/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: Gospodarka