Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 grudnia 2023

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 18.12.2023 r. znak: PP.6730.91.2023 decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu gastronomicznego.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak PP.6730.91.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. dla inwestycji  polegającej na budowie pawilonu gastronomicznego na działce nr 506/248 przy ulicy Obrońców Chojnic w Chojnicach.

 Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Wydział Planowania Przestrzennego pok. 608 i tam też można składać odwołanie w terminie 14 dni.

W kategorii: Ogłoszenia