Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 marca 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak PP.6733.1.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn – 0,4kV na działkach nr 4606, nr 4605, nr 2308/13, nr 2308/18, nr 2308/17, nr 2308/15, nr 2308/14 i nr 2308/9 w ulicy Filomatów i Jana Pawła II w Chojnicach.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak PP.6733.1.2024 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn – 0,4kV na działkach nr 4606, nr 4605, nr 2308/13, nr 2308/18, nr 2308/17, nr 2308/15, nr 2308/14 i nr 2308/9 w ulicy Filomatów i Jana Pawła II w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia