Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 marca 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak PP.6733.2.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0017A na działce nr 5436 zlokalizowanej przy ulicy Słowiańskiej w Chojnicach.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak PP.6733.2.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0017A na działce nr 5436 zlokalizowanej przy ulicy Słowiańskiej w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia