Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 kwietnia 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wydaniu decyzji znak PP.6733.20.2023 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr 1026/1, nr 256/7, nr 256/4 i nr 256/1 przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak PP.6733.20.2023 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr 1026/1, nr 256/7, nr 256/4 i nr 256/1 przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia