Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 kwietnia 2024

Burmistrz Miasta Chojnice informuje o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji SKO.450.186.2023 z dnia 25 marca 2024 r. o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 listopada 2023 r. nr PP.6733.26.2021 i umorzeniu postępowania pierwszej instancji w całości.

W kategorii: Ogłoszenia