Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 kwietnia 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wszczęciu postępowania znak PP.6733.7.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn – 0,4kV na działkach nr 188/14, nr 188/17, nr 189, nr 190/3, nr 188/19 i nr 190/2 położonych przy ulicy Głogowej w Chojnicach.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania znak PP.6733.7.2024 w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn – 0,4kV na działkach nr 188/14, nr 188/17, nr 189, nr 190/3, nr 188/19 i nr 190/2 położonych przy ulicy Głogowej w Chojnicach.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia