Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 listopada 2022

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej – pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla około 115 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

W kategorii: Konkursy