Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 listopada 2021

Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach

Zadanie „Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach” zostało wybrane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

25 października br. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, a wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk oraz poseł Aleksander Mrówczyński wręczyli symboliczne „czeki”.

Promesa Wstępna Banku Gospodarstwa Krajowego została udostępniona 17.11.2021 r.

Opis zadania:

Nowa siedziba żłobka miejskiego mieścić się będzie przy ul. Portowej.

Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej ok. 1060 m². Żłobek przeznaczony będzie dla 100 dzieci. Przewidziano 4 sale o liczebności grup 25 dzieci, w tym jedną grupę dla najmłodszych. Ponadto w budynku zapewnione zostaną pomieszczenia biurowe i terapeutyczne, a także zaplecze kuchenne, higieniczno-sanitarne, socjalne. Posiłki dla dzieci zapewniać będzie catering, w tym celu zaplanowano rozdzielnię posiłków wraz ze zmywalniami.

Wokół budynku zorganizowane zostaną ciągi komunikacyjne, elementy zieleni, miejsca parkingowe oraz plac zabaw.

  • Szacunkowy koszt realizacji: ok. 8,3 mln zł
  • Dofinansowanie 85% w ramach Priorytetu 3: ok. 7,1 mln zł
  • Planowany okres realizacji robót: 2022-2023

Żuraw na budowie. Orzeł Biały na tle niebiesko granatowym. Na pierwszym planie tekst: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Chojnice otrzymała 7 133 643 zł. W prawym dolnym rogu dwa logotypy: Polski Ład oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W kategorii: Rządowy Fundusz Polski Ład