Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 grudnia 2006

Budowa ulic Majkowskiego, Sienkiewicza, 3 Maja wraz z odwodnieniem w Chojnicach – 2006-2007

ul. Majkowskiego:

 • kanalizacja deszczowa Ø 200 PCV – 90 mb,
 • oświetlenie uliczne – 19 pkt świetlnych,
 • parking – 78 miejsc postojowych+11 miejsc dla osób niepełnosprawnych o pow. 2.207 m2
 • jezdnia – 208 mb o pow. 1.292 m2,
 • chodniki wraz z wjazdami na posesje o pow. 996 m2.

ul. 3 Maja:

 • kanalizacja deszczowa Ø 315 PCV – 386 mb,
 • parking – 35 miejsc postojowych oraz 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych o pow. 526 m2,
 • jezdnia 440 mb o pow. 2.860 m2,
 • łączniki do ul. Wyszyńskiego i MB Fatimskiej o pow. 1.784 m2,
 • chodniki wraz z wjazdami o pow. 2.092 m2

ul. Sienkiewicza:

 • kanalizacja deszczowa Ø 315 PCV – 200 PCV – 430 mb,
 • przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego – 6 pkt świetlnych oraz przebudowa kolidującej linii energetycznej nn,
 • jezdnia o pow. 2.903 m2,

Poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 3.456.058,97 zł

W kategorii: 2006