Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 grudnia 2006

Budowa ulic Lelewela, Wybickiego, Weilandta wraz z odwodnieniem w Chojnicach – 2006-2007

Pobudowano kanalizację deszczową Ø 300 PCV o dł. 588,70 mb wraz z przykanalikami Ø 160 PCV o dł. 73,60 mb oraz oświetlenie uliczne o 34 pkt świetlnych, ułożono kabel YAKY 4×35 dla oświetlenia ulicznego o dł. 1.168 mb. Utwardzono nawierzchnię kostką betonową typu polbruk – 616 mb o pow. 3.345,62 m2 oraz chodniki z wjazdami na posesje o pow. 1.536 m2.

Nakłady finansowe w wysokości – 1.430.075,08 zł

W kategorii: 2006