Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 grudnia 2006

Budowa ulic Karnowskiego, Jabłoniowej, Podlesie w Chojnicach wraz z odwodnieniem – 2006-2007

Pobudowano kanalizację deszczową wraz z urządzeniami służącymi do oczyszczania wód deszczowych tj. osadnikiem i separatorem przy wylocie do Strugi Jarcewskiej. Wybudowano:

  • kanalizację deszczową od Ø 500 PCV do Ø 160 PCV o łącznej dł. 2.304 mb wraz z osadnikiem i separatorem podczyszczania wód opadowych,
  • nawierzchnię ulic utwardzoną kostką polbruk o dł. 1.467 mb i pow. 9.134 m2 oraz chodniki z wjazdami na posesje o pow. 4.993 m2.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 3.678.698,45 zł

W kategorii: 2006