Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lutego 2009

Budowa ul. Kartuskiej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem

W 2006 r. pobudowano oświetlenie uliczne o 6 pkt świetlnych oraz kanalizację deszczową o dł. 105,3 mb wraz z wpustami ulicznymi i nawierzchnią:

  • jezdni z kostki betonowej polbruk o dł. 67,5 mb i pow. 450 m2,
  • chodnika jednostronnego o pow. 142 m2,
  • ścieżki rowerowej o pow. 80 m2.

Koszt inwestycji wyniósł – 238.517,64 zł

W 2008 r. wybudowano kolejny odcinek ul. Kartuskiej o dł. 142,73 mb wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Wykonano parking dla 32 samochodów osobowych, w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnię jezdni wykonano z kostki betonowej polbruk o pow. 856,38 m2, chodnik o pow. 284 m2 i ścieżkę rowerową o pow. 213 m2. Wykonano kanalizację deszczową Ø 250 PCV i Ø 160 PCV o łącznej długości 86,5 m i Ø 300 o dł. 139 m oraz oświetlenie uliczne – 7 pkt świetlnych.

Poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 488.514,88 zł

W kategorii: 2009