Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 grudnia 2006

Budowa ul. Kartuskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

W zakresie zadania mieściła się realizacja:

  • nawierzchni drogi o powierzchni 450 m²
  • nawierzchni chodników o powierzchni 142 m²
  • nawierzchni parkingów o powierzchni 180 m²
  • ścieżki rowerowej o powierzchni 80 m²
  • oświetlenia ulicznego 4 lampy
  • kanalizacji deszczowej o długości 1159 m²

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Chojnicach „PDM” Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2006r.
Koszt zadania: 235.202,63 zł  

W kategorii: 2006