Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 grudnia 2006

„Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych na ulicy Małe Osady w m. Chojnice”

Zakres zadania obejmuje:
Remont i odnowę nawierzchni poprzez ułożenie nakładki bitumicznej polegającej na: wyrównaniu i uzupełnieniu ubytków w istniejącej nawierzchni, oczyszczeniu i spryskaniu emulsją asfaltową oraz ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 4cm oraz regulacji wysokości studzienek kanalizacyjnych na odcinku drogi gminnej ulicy Małe Osady w Chojnicach.
Zakres robót:

  • oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej 2 332,80 m²
  • profilowanie masą bitumiczną 175 ton
  • ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 4cm 2 332,80 m²
  • regulacja wysokościowa studzienek i włazów 13 szt.

Wykonawca zadania: PDM Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Chojnicach sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 16, 89-600 Chojnice.
Termin realizacji: 10/11 2006
Koszt zadania: 124 059,97zł 

W kategorii: 2006