Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 grudnia 2006

Budowa ul. Jarzębinowej wraz z kolektorem deszczowym

W zakresie zadania mieściła się realizacja:

  • nawierzchni drogi wykonanej z kostki betonowej „polbruk” o powierzchni 43798 m²
  • nawierzchni dwustronnych chodników wraz z wjazdami na posesje o powierzchni 21055 m²
  • przejścia dla pieszych o powierzchni 888 m²
  • kanalizacji deszczowej o łącznej długości 6587 mb. Dodatkowo wybudowano kanalizację deszczową do ulic: Modrzewiowej jesionowej

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Chojnicach „PDM” Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2006 (15.05.2006 – 30.07.2006)
Koszt zadania: 1.377.292 zł  

W kategorii: 2006