Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 czerwca 2009

Budowa ul. Wycecha, Szablewskiej w Chojnicach – 2009

Wykonano nawierzchnię ulic z kostki betonowej polbruk o dł. 285 mb i pow. 1.710 m2 wraz z obustronnymi chodnikami, wjazdami na posesje, kanalizacja deszczowa Ø 160 PCV o dł. 201,20 m, Ø 200 – 100 m, Ø 250 – 169 m.

Całkowity koszt inwestycji – 533.311,62 zł

W kategorii: 2009