Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2004

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Wielewskiej, Karsińskiej i Bruskiej

Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie projektu budowlanego podpisano umowę z firmą „PROJEKT” z Człuchowa. Zakres realizowanej inwestycji objął częściową przebudowę istniejącego zasilania energetycznego oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Pobudowano nowe odcinki kolektora deszczowego o łącznej długości 40,2 mb.
Nawierzchnie jezdni oraz parkingów zostały wykonane z mieszanek bitumiczno -asfaltowych, natomiast chodniki z kostki betonowej „polbruk”.

W zakresie zadania mieści się realizacja:

  • ul. Wielewska – Zakres: pobudowano nawierzchnię drogi o długości 249 mb i powierzchni 1661 m² wraz z dwoma parkingami o powierzchni 248,5 m² i chodnikiem o długości 605 mb i powierzchni 832,2 m². Uwzględniono również regulację studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych.
  • ul. Karsińska – Zakres: pobudowano nawierzchnię drogi o długości 186 mb i powierzchni 1551 m² oraz chodnik o powierzchni 87 m².
  • ul. Bruska – Zakres: pobudowano nawierzchnię drogi o długości 137 mb i powierzchni 853 m² oraz parking z kostki betonowej „polbruk” o powierzchni 113,5 m² i chodnik o powierzchni 138 m².

Termin realizacji: 2005 r.
Koszt zadania: 1.219.814,60 zł

W kategorii: 2004