Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2004

Budowa dróg na Os. Grunowo wraz z odwodnieniem

Inwestycja została rozpoczęta w roku 2003, a zakończona w 2004 r.

W jej zakres wchodziło:

  • budowa nawierzchni dróg osiedlowych wraz z chodnikami i parkingiem wykonanych z kostki betonowej, „polbruk” o łącznej powierzchni 3301 m2,
  • budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1097,35 mb.
  • budowa oświetlenia ulicznego – 21 lamp za kwotę 91.690 zł

Pod względem finansowym budowę rozliczono w 2004 r., a koszt całej inwestycji wyniósł 501.596,36 zł.

W kategorii: 2004