Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2004

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mieszka I i 18-tego Pułku Ułanów

W zakresie zadania mieściła się realizacja nawierzchni drogi wykonanej z kostki betonowej „polbruk” o powierzchni 7900 m² oraz chodników o powierzchni 2350 m². Wybudowany został również kolektor deszczowy z włączeniem istniejącej sieci w ul. Prochowej o długości 1487 mb.

Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” w Chojnicach.

Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2003 r. budową kolektora deszczowego z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Prochowej poprzez grunty prywatne – pola do ul. 14 Lutego, Osiedla Kolejarz i w zaplanowanych ulicach.

Pobudowano kanalizację deszczową o długości 1945,35 mb.

W 2004r kontynuowano inwestycję i utwardzono nawierzchnię jezdni o powierzchni 6324 m² i chodników wraz z wjazdami na posesje o powierzchni 3861 m², w tym część ul. B. Chrobrego o długości 98 mb, ul. Mieszka I o długości 525 mb i ul. 18-tego Pułku Ułanów o długości 286,5 mb oraz przejście piesze do ul. Masztalerza – 31 mb. Termin realizacji: 2003/2004 r.

Koszt zadania: 1.308.757 zł

W kategorii: 2004