Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2004

Budowa dróg osiedlowych

 1. ul. Modra: w zakresie zadania mieściła się realizacja:
   • nawierzchni drogi wykonanej ze starobruku, o długości 189 mb i powierzchni 1871 m²
   • parkingu o powierzchni 571 m²
   • nawierzchni chodników, o długości 108 mb i powierzchni ok. 251 m²
   • oświetlenia ulicznego z 8 punktami świetlnymi
    W dniu 27 kwietnia 2004 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania – wygrała firma ED-MEL z Chojnic.
    Zakończenie inwestycji – 31 lipca 2004 r.
    Koszt zadania: 240.340,90 zł

  ul Modra 2004 r.

 2. ul. Wiśniowa
   • Realizacja tej inwestycji polegała ma na ułożeniu na istniejącej nawierzchni warstwy ścieralnej – asfaltowej.
   • Wykonano warstwę ścieralną nawierzchni asfaltowej na powierzchni 4030 m².
    Termin realizacji: 2004 r.
    Koszt zadania: 100.000 zł

 3. c) San Carlos: w zakresie zadania mieściła się realizacja:
   • utwardzenia nawierzchni drogi o długości 226 mb wykonanej z kostki betonowej „polbruk” o powierzchni 1355 m²,
   • nawierzchni chodników i miejsc postojowych o powierzchni 72,55 m²,
   • kanalizacji deszczowej o łącznej długości 276,4 mb
   • oświetlenia ulicznego – 10 punków świetlnych

    Termin realizacji – 2004 – 2005 r.
    Koszt zadania – 341.201,36 zł

  ul San Carlos 2004 r.

W kategorii: 2004