Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2001

Budowa nawierzchni ul. Parkowej wraz z odwodnieniem, parkingiem i oświetleniem ulicznym

W 2001 roku poniesiono nakłady finansowe na przedmiotowym zadaniu w wysokości 214 770 zł. Pobudowano nawierzchnię ulicy z kostki betonowej “polbruk” o powierzchni: 1 636,0 m2 z ośmioma wpustami ulicznymi i parkingiem o powierzchni 849,0 m2 oraz przebudowano i zmodernizowano oświetlenie uliczne.  

W kategorii: 2001