Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2001

Modernizacja ciągu pieszego i strefy Starego Rynku

Zadanie obejmuje remont kanalizacji deszczowej, przebudowę zasilania energetycznego nn i oświetlenia ulicznego oraz budowę nawierzchni wraz z zagospodarowaniem płyty Starego Rynku i ciągu ulic: Kościuszki, Stary Rynek, 31 Stycznia do skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Budowę rozpoczęto 16.07.2001r. Zakończenie zaplanowano na dzień 30.06.2002r.
Planowany koszt inwestycji – 5 300 000 zł.

Do 31.12.2001 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 991 995 zł.

W 2001 r. wykonano zakres rzeczowy:

  • wyremontowano-przebudowano i zmodernizowano uzbrojenie podziemne w pełnym planowanym, zakresie, łącznie z gazociągiem, wodociągiem i kanalizacją sanitarną, zasilaniem energetycznym średniego napięcia i telekomunikacją, które to urządzenia finansowali właściciele sieci,
  • zamontowano nowe punkty oświetleniowe,
  • wykonano nową nawierzchnię ciągu pieszego ulic: Kościuszki – Stary Rynek – 31 Stycznia,
  • rozpoczęto prace projektowe zagospodarowania płyty Starego Rynku wraz z fontanną.

 

W kategorii: 2001