Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2001

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Sambora

W ramach tej inwestycji wybudowano kolektor deszczowy ø200PCV o długości 179,0 mb. Utwardzono nawierzchnię ulicy na długości 114,0 mb o powierzchni 791,0 m2 Koszt zadania wyniósł 114 452 zł.

W kategorii: 2001