Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 października 2002

Budowa kolektora deszczowego z Parku 1000-lecia do ul. Okrężnej

Rozpoczęcie inwestycji: 03.2002 r.
Zakończenie: 10.2002 r.
Plan nakładów: 500 000 zł  

W kategorii: 2002