Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 listopada 2002

Modernizacja ulic w strefie Starego Rynku

Rozpoczęcie inwestycji: 05.2000 r.
Zakończenie: 11.2003 r.
Plan nakładów: 1 741 725 zł

W kategorii: 2002