Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 października 2002

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym

Rozpoczęcie inwestycji: 09.2002 r.
Zakończenie: 10.2002 r.
Plan nakładów: 20 000 zł

W kategorii: 2002