Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2003

Budowa dróg w strefie śródmiejskiej

W zadaniu tym mieszczą się realizacje następujących dróg śródmiejskich:

 1. ul. Podmurna – Zakres zadania obejmował:
  • przebudowę kanalizacji deszczowej o długości 98,5 mb,
  • wykonanie oświetlenia ulicznego
  • przebudowę nawierzchni drogi wykonanej z odzyskanego kamienia brukowego z uzupełnieniami kostka granitową oraz bazaltową o powierzchni 780 m².

   Wykonawca zadania: firma „GAZSYSTEM” z Koszalina
   Termin realizacji: 2005 r.
   Koszt zadania: 139.259 zł

  1. ul. Staroszkolna, ul. Bankowa, ul. Cechowa
   W ramach tej inwestycji rozebrano starą nawierzchnię i ułożono nową, na jezdni kostkę brukową, a na chodnikach cegłę klinkierową z wykończeniem kostką granitową. Równocześnie wykonano remont istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego:
   • ul. Staroszkolna:
     • jezdnia – 59 mb, powierzchnia 297 m²
     • chodniki – 107 mb, powierzchnia 215 m²
     • koszt – 80.113 zł

    ul Staroszkolna 2003 r.

   • ul. Bankowa:
     • jezdnia – 53 mb, powierzchnia 157 m²
     • chodniki – 114 mb, powierzchnia 121 m²
     • koszt – 46.755 zł

    ul Bankowa 2003 r.

   • ul. Cechowa:
     • jezdnia – 54 mb, powierzchnia 331 m²
     • chodniki – 110 mb, powierzchnia 244 m²
     • koszt – 93.460 zł

    ul Cechowa 2003 r.

  2. Gimnazjalna, Myśliboja, Plac Kościelny, Nowe Miasto – Przebudowa tych ulic połączona została z realizacją odwodnienia fundamentów Bazyliki Mniejszej w ramach „Restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem. Zakres inwestycji obejmował przebudowę nawierzchni dróg wykonanej z granitu, cegły klinkierowej i starobruku o łącznej powierzchni ok. 3000 m2, oświetlenia, częściowo sieci elektroenergetycznej oraz wprowadzenie zieleni towarzyszącej.
   Realizacja: 2006r.

ul Gimnazjalna 2003 r.

  1. Młyńska – Zakres inwestycji obejmować będzie przebudowę nawierzchni ulicy wraz
   z odwodnieniem. Inwestycję rozpoczęto w kwietniu 2006r. W ramach założonych prac wykonano powierzchnię 72 m² jezdni, 676 m² chodnika oraz instalację 5 lamp oświetlenia ulicznego. Inwestycja podzielona została na odcinki. Planuje się, że jej całkowita realizacja potrwa do końca 2007 r. i pochłonie ok. 1,2 mln zł.

ul Młyńska 2003 r.

W kategorii: 2004