Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lipca 2004

Modernizacja ulicy Kościerskiej w Chojnicach

Główny wykonawca inwestycji:

Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

SKANSKA S.A. , ul. Długa 81/83

80-831 Gdańsk

Skanska S.A. jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce, obecną na naszym rynku od kilkudziesięciu lat. Wizytówką firmy są setki zrealizowanych obiektów oraz kilometry wybudowanych dróg i mostów.

Jako jedyna firma budowlana w Polsce Skanska oferuje pełny zakres usług budowlanych – realizuje obiekty z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego, drogowego, mostowego, hydroinżynieryjnego i kolejowego. Firma buduje biura, centra handlowo-usługowe, hotele, obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, drogi, mosty i linie kolejowe, lotniska i porty, zapory, zbiorniki i elektrownie wodne oraz obiekty ochrony środowiska. Działa także jako deweloper na rynku mieszkaniowym.

Skanska S.A. to jeden podmiot gospodarczy reprezentowany przez 18 oddziałów zlokalizowanych w najważniejszych miastach Polski.

www.skanska.pl

Podwykonawcy:

 • Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” Sp. Z o.o. Chojnice
 • Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. Z o.o. Chojnice
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEERDE Sp. Z o.o. Człuchów
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ KAPARIS” Chojnice

Zakres przeprowadzanych robót:

DROGI

 • ulica Ceynowy 103,19 mb1.035,50 m2
 • ulica Kościerska1.271,80 mb10.928,50 m2

materiał – masa SMA

CHODNIKI

 • ulica Ceynowy 97,19 mb388,00 m2
 • ulica Kościerska1.742,00 mb4.430,60 m2

materiał – polbruk gr. 6 cm

ŚCIEŻKI ROWEROWE

 • ulica Kościerska1.742,00 mb2.915,00 m2

materiał – polbruk gr. 6 cm

PIESZOJEZDNIE

 • ulica Kościerska299,00 mb894,00 m2

materiał – polbruk gr. 6 cm

WYSEPKI – 185 m2

WJAZDY–855,80 m2

materiał – polbruk gr. 8 cm

KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z WPUSTAMI

 • ulica Ceynowy 35,00 mb
 • ulica Kościerska1.162,40 mb

OŚWIETLENIE ULICZNE

 • ulica Ceynowy 4 oprawy
 • ulica Kościerska38 opraw

Koszt inwestycji

ok. 5 000 000 PLN

Źródła finansowania

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego- 50 %
 • Gmina Miejska Chojnice- 50 %

Termin realizacji

Planowany termin zakończenia wg umowy – 31.08.2004.

Termin zaproponowany przez wykonawcę – 31.07.2004.

Zakończenie prac nawierzchniowych – do 30.06.2004.

W kategorii: 2004