Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 kwietnia 2024

Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja ósma.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej podnoszącego komfort ruchu drogowego tj. pojazdów, pieszych i rowerzystów w szczególności przez:

  • dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym warunków technicznych,
  • dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu,
  • wykonanie nowego odcinka odwodnienia drogi,
  • przebudowę linii telekomunikacyjnej.

Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 400 m. Planowana prędkość projektowa wynosi 30 km/h. Szerokość jezdni odcinków drogi zostanie dostosowana do warunków technicznych mając na uwadze prognozowaną strukturę rodzajową ruchu. Załamania trasy będą wyokrąglone łukami kołowymi poziomymi. Na łuku kołowym zastosowane zostaną poszerzenia pasów ruchu. Zaprojektowano również odcinki pasa postojowego. Po przebudowie osiedle Grunowo będzie miało drogi w odpowiednim standardzie dla dróg gminnych.


  • Wykonawca robót budowlanych: MARBRUK M. Kwiatkowski sp.k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy
  • Wartość umowy z Wykonawcą robót: 2.836.549,54 zł
  • Przyznane dofinansowanie wg promesy: 2.000.000,00 zł
  • Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 19 października 2024 r.
Ikona Polski Ład flaga i kontur Polski

W kategorii: Rządowy Fundusz Polski Ład