Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 czerwca 2002

Budowa kompleksu krytych pływalni

Rozpoczęcie inwestycji: 06.2000 r.
Zakończenie: 06.2002 r.
Plan nakładów: 5 161 591 zł

W kategorii: 2002