Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Baszta Wronia

Baszta Wronia (Fotografia z ok. 1980 r.)

Baszta Wronia (Fotografia z ok. 1980 r.)

Zbudowana w XIV w., w latach 70. XX w. częściowo zrekonstruowana. Oprócz pierwotnie pełnionych funkcji militarnych od XIX w. wykorzystywana, jako więzienie dla osób posiadających miejskie obywatelstwo.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

The Wronia Tower

It was built in the fourteenth century, in the 70s of the twentieth century, partly reconstructed. Apart from military functions which the tower had originally performed it has been used as a prison for those with urban citizenship since the nineteenth century .

Die Wronia-Bastei

Sie wurde im 14. Jahrhundert, in den 70-er Jahren erbaut. Teilweise rekonstruiert. Ursprűnglich hatte sie militärische Funktionen, seit dem 19. Jahrhundert wurde sie als Gefängnis fűr Stadtangehörige genutzt.

W kategorii: Zabytki