Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 marca 2022

UWAGA! Utrudnienia w ruchu w ulicy Plac Niepodległości i Parkowa

W ramach prowadzonych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników  w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”

w dniach od 21.03.2022 r. do 25.03.2022r.

w związku z planowanym asfaltowaniem odcinków ulic Plac Niepodległości, Parkowa  wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów  w ulicach  Plac Niepodległości, Parkowa.

W przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności wpływających na zakończenie robót, podany wyżej termin może ulec zmianie.

W sprawach pilnych dotyczących omówienia ewentualnych dojazdów prosimy o kontakt telefoniczny z wykonawcami inwestycji:

  • Kierownik budowy – Sławomir Tuński – tel. 608 829 402
  • Kierownik robót drogowych  –  tel. 504 081 022
  • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Jan Burglin – tel. 608 359 129

Za utrudnienia przepraszamy.

W kategorii: Aktualności