Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Baszta Szewska

Baszta Szewska z roku 1934

Baszta Szewska (1934 r.)

Zbudowana w XIV w., w latach 70. XX w. częściowo zrekonstruowana.  Nazwa wywodzi się od cechu szewców, notowanego w Chojnicach od XV w., odpowiedzialnego za obronę tej części murów.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

SzewskaTower

It was built in the fourteenth century, in the 70s of the twentieth century, partly reconstructed. The name derives from the guild of shoemakers, who have been recorded in Chojnice since fifteenth century, and have been responsible for the defense of this part of walls.

Die  Szewska-Bastei

Sie wurde im 14. Jahrhundert, in den 70-er Jahren erbaut. Teilweise rekonstruiert. Der Name kommt von einer Schuhmacherinnung, die schon im 15. Jahrhundert erwähnt wurde und fűr die Verteidigung der Mauer verantwortlich war.

W kategorii: Zabytki