Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Baszta tzw. Dom Szewski

Baszta tzw. Dom Szewski (Fotografia z około 1970 r.)

Baszta tzw. Dom Szewski (Fotografia z około 1970 r.)

Zbudowana w XIV w., prawdopodobnie u schyłku XIX w. zaadaptowana na budynek mieszkalny lub warsztat rzemieślniczy. Częściowo zrekonstruowana w latach 70 XX w.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

The Tower so-called Shoemaker’s House (Dom Szewski)

It was built in the fourteenth century, probably in the late nineteenth century, converted into a residential building or a craft workshop. It was partially reconstructed in the 70s of the twentieth century.

Das „Szewski-Haus“ (Schuhmacher Haus)

Es wurde im 14. Jahrhundert erbaut. Wahrscheinlich am Ende des 19. Jahrhundert wurde es zu einem Wohngebäude oder einer Werkstatt angepasst. In den 70-er Jahren des 20. Jahrhunderts teilweise rekonstruiert.

W kategorii: Zabytki